เปิดลิสต์สวัสดิการผู้สูงอายุที่จะได้รับเมื่อมีอายุครบ 60 ปี!

man sitting while holding a book watching on body of water

ประเทศไทยของเราในปัจจุบันนี้มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถือได้ว่าเป็นจำนวนประชาชนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ภายในประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุหรือวัยเกษียณอายุการทำงานทางภาครัฐต่างต้องมีสวัสดิการผู้สูงอายุมอบให้แก่ทุกคน แต่สวัสดิการผู้สูงอายุนั้นจะมีอะไรบ้าง เราไปติดตามข้อมูลที่สำคัญในบทความนี้กันเลย!

สวัสดิการผู้สูงอายุจะถูกแบ่งออกเป็นข้อๆ ดังนี้

1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

สวัสดิการผู้สูงอายุอย่างแรกที่เราคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยก็คือ “เบี้ยผู้สูงอายุ” โดยจะให้เบี้ยแบบขั้นบันได คือ อายุ 60 – 69 ปี รับเงิน 600 บาท/เดือน อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเงิน 700/เดือน อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท/ปี และอายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน

2.ลดราคาค่าโดยสารสาธารณะ

สวัสดิการผู้สูงอายุอย่างที่สองเลยก็คือ การลดราคาค่าโดยสารสาธารณะ ซึ่งลดมากสุดถึง 50% พร้อมทั้งแสดงบัตรประชาชนก่อนชำระค่าโดยสาร ส่วนการขึ้นรถไฟฟ้า BTS, Airport Rail Link ก็สามารถซื้อบัตรสำหรับผู้สูงอายุได้เช่นกัน (ได้รับส่วนลด 50%)

3.กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

สำหรับผู้สูงอายุท่านใดที่ยังมีไฟในการประกอบอาชีพอยู่ คุณก็สามารถขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุได้! โดยวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท/คน และรายกลุ่มไม่น้อยกว่า 5 คน ได้รับวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ซึ่งจุดเด่นของสวัสดิการผู้สูงอายุข้อนี้เลยก็คือปลอดดอกเบี้ยนั่นเอง

4.สวัสดิการผู้สูงอายุทางการศึกษา

ทาง กศน. ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้ตรงกับความต้องการและเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด!

5.ลดหย่อนภาษี

สวัสดิการผู้สูงอายุที่เป็นขวัญใจของลูกๆ หลานๆ เลยก็คือ บุตรที่เลี้ยงดูบิดามารดา(อายุ 60 ปีขึ้นไป) สามารถขอลดหย่อนภาษีได้ 3 หมื่นบาทต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อปี

6.ยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ของทางภาครัฐ

สวัสดิการผู้สูงอายุในข้อนี้คือ ผู้สูงอายุสามารถเข้าชมสถานที่ต่างๆ ของภาครัฐได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ อุทยานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เป็นต้น

7.ส่วนลดในการทำกิจกรรม

สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการทำกิจกรรม ณ สถานกีฬาต่างๆ จะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมไปถึงศูนย์กีฬาในร่ม ก็จะได้รับสิทธิส่วนลดค่าสมัครสมาชิก 50%

8.สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็น ลิฟต์ ราวบันได ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ฯลฯ ตามพื้นที่สาธารณะเช่น โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ นั้นก็ถือว่าเป็นสวัสดิการผู้สูงอายุที่ทางภาครัฐได้จัดไว้ให้เช่นกัน

9.สิทธิสำหรับการประอาชีพ

จัดหางาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครฯ ได้มีบริการสำหรับให้คำปรึกษา แนะนำ และรับสมัครงานสำหรับผู้สูงอายุ รวมไปถึงยังมีการจัดอบรมฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้สูงอายุอีกด้วย!

10.ปรับปรุงที่อยู่อาศัย

สวัสดิการผู้สูงอายุข้อนี้ ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยผู้สูงอายุที่ยากจนหรือที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรม สามารถแจ้งขอรับการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนได้ ผ่านทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

11.สิทธิในการรักษาพยาบาล

ผู้สูงอายุสามารถเข้ารับบริการและดูแลสุขภาพต่างๆ ผ่านช่องทางพิเศษได้

12.สิทธิช่วยเหลือในด้านกฎหมาย

ทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกระทรวงยุติธรรม มีบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ และดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

13.การช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งหรือทารุณกรรม จะมีบริการหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ ทั้งในด้านการรักษา การดำเนินคดี การจัดหาที่พักใหม่ และการฟื้นฟูสภาพจิตใจ

เรียกได้ว่าสวัสดิการผู้สูงอายุแต่ละอย่างที่เราได้กล่าวไปนั้น ต่างจะช่วยทำให้ผู้สูงอายุมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น แต่! สิ่งที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหรือมีอิสระทางการเงินมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเลยก็คือ “การทำประกันชีวิตวัยเกษียณ” ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน เนื่องจากจะมีเงินโอนเข้าบัญชีของคุณในทุกๆ เดือน/ปี (ตามที่กรมธรรม์กำหนด) อีกทั้งยังสามารถลดหย่อนภาษี สูงสุด 100,000 บาท ได้อีกด้วย! โดยคุณสามารถเข้าไปเลือกชมประกันชีวิตวัยเกษียณจากธนาคารชั้นนำเจ้าต่างๆ ได้ที่ Rabbit Care เว็บไซต์ที่แคร์คุณในทุกช่วงชีวิต!